bensir

bensir標籤文章,共有1則bensir相關的文章

學界嚴令禁絕ChatGPT  Ben Sir:無須計較 應學會駕馭AI
Business
a year ago

學界嚴令禁絕ChatGPT Ben Sir:無須計較 應學會駕馭AI

訪問中Ben Sir承認,短期內老師或會頗困擾,哪些功課是所謂「抄功課」或「代做」,因為老師教務繁忙...