download BusinessFocus app
【單用期權】NVDA派業績後一天升逾100美元!下一隻大爆發美股七雄可能到佢?

【單用期權】NVDA派業績後一天升逾100美元!下一隻大爆發美股七雄可能到佢?

Investment Bloggers
By 單用期權 on 23 Feb 2024

美股NVDA(英偉達)在星期四2月22號公布業績表現非常強勁,NVDA上升了100元有多!股價由2月21號收市報674.72美元升至2月22號收市報785.38美元,價格升幅達16.4%,及後交易日星期五暗盤更升超至過800美元以上!

其實早在今年開始NVDA已經升了50%左右,而業績派發過後第一季表現升近60%,正所謂寧買當頭升,NVDA的升勢又會否很快地出現回調?

數據得知NVDA在3月3號low位置到3月11號之間短短6個交易日內會有90%機會再升3.73%,所以如果原本有貨的朋友仔也可以多持貨多兩星期左右。如無現貨的朋友仔就可以考慮等到3月3月號再出手,NVDA升幅強勁後繼爆升股可能係AAPL?點解?

英偉達之後,蘋果會否是下一隻股價大爆發的美股七雄?Photo from BusinessFocus

查實每一隻熱門的美股(近年有AMZN、AAPL、TSLA、NVDA等等) 每年都有一個恒常升幅。何謂恒常升幅?這就是過去近20年,最小有18年都會有出現的升幅表現,在數據分析中更加可以在一年內不同日子的配搭當中,找出最明顯的升幅來加大賠率。

如果升幅開始後股價反而下跌,後市就可以有更多水位出現,在數隻美股當中最後我抽取了蘋果(AAPL)重點觀察,其入市時機是今年1月28號low位置起計到下年1月25號有90%機會升幅達到31.96% (目標價計算 193.83 * ( 1 + 31.96%) = 255.78)。

觀察後發覺蘋果AAPL的股價在升幅時間開始後有微微回調,所以令現時入市回報由31.96%升至39%。但要提提投資者留意的是,雖然美股大升一般都會在業績公布後發生,但AAPL卻是相反。所以AAPL出現升幅的方式應該不會像NVDA一樣,一出業績就爆上,而是會在之後慢慢地出現升幅。

Yip Sir

- QuantRaiser 創辦人
- 資深期權投資者
- 香港區塊鏈及數字貨幣協會(HKBDA)專業顧問

Text by BusinessFocus Editorial

免責聲明:本網頁一切言論並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關言論招致損失,概與本公司無涉。投資涉及風險,證券價格可升可跌。

🏆 立即報名「中小企卓越成就獎2024」

【了解更多最快最新的財經、商業及創科資訊】

👉🏻 追蹤 WhatsApp 頻道 BusinessFocus

👉🏻 下載 BusinessFocus APP

👉🏻 立即Follow Instagram businessfocus.io

最新 金融投資熱話專頁 MarketFocus